PRIVACY PROTOCOL

Sther Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geef ik je heldere en transparante informatie over hoe Sther Coaching omgaat met persoonsgegevens.

Omgaan met persoonsgegevens

Sther Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres

Doeleinden voor gebruik gegevens

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Andere zorgverleners informeren, bijv. bij het afronden van de begeleiding
 • Bij verwijzing naar andere zorgverleners/behandelaar
 • Voor de financiële administratie, die ik of mijn accountant uitvoert
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten
 • Als Sther Coaching wettelijk verplicht is deze gegevens te verwerken, zoals voor de belastingaangifte

De gegevens worden alleen met expliciete toestemming van jou als cliënt opgevraagd/verstuurd.

Opslag van dossiers

Persoonsgegevens worden vastgelegd in een dossier, met als doel het verlenen van kwalitatief goede dienstverlening aan cliënten. Er worden niet meer gegevens verzameld dan strikt noodzakelijk voor het correct uitvoeren van de hulpvraag. De gegevens worden opgeborgen in afsluitbare dossierkasten, aanwezig op kantoor van Sther Coaching. PC’s zijn beveiligd met een persoonlijk wachtwoord.

Recht op inzage

Je hebt het recht op inzage van jouw dossier. Mocht je het niet eens zijn met deze gegevens kan dit worden gewist of gewijzigd.

Schoning van de dossiers

Cliënt dossiers met eenmalige hulpvragen, cliëntdossiers met doorlopende hulpvragen worden minimaal vijf jaar bewaard, gerekend vanaf het moment van sluiting van het dossier. Indien de wet of een ander protocol dit voorschrijft kan er van de vijf jaar worden afgeweken.

Geheimhouding

Esther Riks, van Sther Coaching, heeft als enige toegang tot de gegevens van jouw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Slotbepaling

Bij een eventuele klacht kun je een beroep doen op de gebruikelijke klachtenregeling, klachtenportaal Zorg. Je kunt je eveneens wenden tot  het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in een geschil met Sther Coaching.