Werkwijze

De wijze waarop Sther Coaching de cliënt begeleidt, wordt per individu bepaald.

Om te komen tot een plan op maat, vindt allereerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Dit gesprek is essentieel voor het vertrouwen in het vervolgtraject omdat vaak al snel duidelijk is of er een ‘klik’ wordt ervaren. Bij een goed gevoel volgt een intakegesprek. In dit gesprek bespreken we de ondersteuningsvraag en maken we afspraken over de frequentie van de huisbezoeken en het aantal uren begeleiding. Tijdens één van de eerste huisbezoeken stellen we vervolgens samen een ondersteuningsplan op. We bepalen dan samen de doelen, die we iedere 3 maanden evalueren en indien nodig bijgesteld kunnen worden.

Het netwerk (familie, vrienden, buren) speelt vaak een belangrijke rol in het leven van de cliënt. Sther Coaching vindt het belangrijk om het netwerk te betrekken in de begeleiding van de cliënt.

De kernwaarden van waaruit Sther Coaching haar cliënten begeleidt: contact, gevoel, aandacht en vertrouwen, vormen altijd het uitgangspunt bij ieder traject met de cliënt.

“Verder in je Eigen Kracht” is de basis van waaruit Sther Coaching samen met de cliënt aan de slag gaat.
Werkwijze van Esther