Wie is Esther

Mijn naam is Esther Riks-van Brussel. Sinds 1994 werk ik vol passie met mensen met een beperking. Na mijn opleiding tot agogisch werker ben ik gaan werken bij een grote zorginstelling. Daar heb ik op verschillende locaties veel ervaring opgedaan. Ik ben begonnen op een orthopedagogisch dagcentrum voor kinderen. Daar begeleidde ik kinderen op verschillende groepen en in verschillende leeftijden. Met deze ervaring op zak ben ik vervolgens in 2000 gaan werken op een woning waar jongeren met autisme woonden.

Vanaf 2003 werk ik als ambulant woonbegeleider. Vooral in deze periode kwam ik er steeds meer achter dat ik eerst wilde investeren in het contact met de cliënt en zijn/haar netwerk. Vanuit dit contact bouwde ik met cliënten iets moois op, waarin ik altijd oog hield voor wat de cliënt nodig had en zelf wilde. Sámen kijken naar de mogelijkheden i.p.v. naar zijn/haar beperkingen was én is nog altijd mijn uitgangspunt.

Door de veranderingen binnen de zorg, de toegenomen administratieve taken, het ’toetsen’ van de cliënt, kreeg ik steeds minder tijd om er écht voor de cliënt te zijn. Dat ging me steeds meer tegenstaan. Tijdens een grote reorganisatie pakte ik de kans om een andere weg te bewandelen. Ik maakte de keuze om voor mezelf te beginnen met Sther Coaching, waarbij ik elke dag weer werk op mijn éigen manier, vanuit mijn hart, passie én gevoel.

Na het behalen van mijn diploma tot haptotherapeut is mijn praktijk in 2018 uitgebreid met Sther Haptonomie. Voor mij een unieke combinatie. Naast o.a. het aanbrengen van structuur, het vergroten van zelfstandigheid, maatschappelijke participatie, is de bewustwording van hoe je denkt, voelt en doet een enorme aanvulling binnen mijn vakgebied. De cliënt wordt zich bewust van zijn/haar kwaliteiten en ontdekt waar hun mogelijkheden liggen. Ze leren bijv. beter hun grenzen aan te geven, hun eigen keuzes te maken én vooral dicht bij zichzelf te blijven.

Ik coach vanuit mijn passie, liefde, betrokkenheid én humor. Ik vind het belangrijk dat de cliënt zich gezien en gehoord voelt. In jezelf geloven, je eigen kracht ontdekken is voor mij bij elke cliënt een belangrijk doel!

“Durf voor jezelf te kiezen. Volg je eigen pad.”